O trenerima

Irena Srdarević

Rođena je 9.8.1985. godine u Varaždinu. Od 1992. do 2000. pohađala je 2.osnovnu školu Varaždin. Nakon osnovne škole upisala je Gimnaziju Varaždin, gdje je 2004. godine i maturirala sa odličnim uspjehom.

Nakon završene srednje škole, sa 9. mjestom na prijamnom ispitu primljena je na Kineziološki fakultet u Zagrebu. Na 4. godini fakulteta za usmjerenje je odabrala sport, i to plivanje. Godine 2009. diplomirala je sa prosjekom 4.0 i time stekla titulu: Profesor kineziologije. Od 2011. do 2012. bila je pripravnik na Drugoj Gimnaziji Varaždin te je u ožujku 2012. položila stručni ispit.

Što se tiče sporta, od 1992. do 1998. trenirala je tenis u Teniskom klubu Igrec, gdje je bila vrlo uspješna. Nakon toga godinu je dana trenirala u karate klubu Musashido Shotokan Karate, da bi se nakon toga napokon u Čakovcu izgradio zatvoreni bazen gdje se upisala u Plivački klub Međimurje i idućih 9 godina trenirala plivanje i osvajala medalje, što joj je i bila želja od malenih nogu. Za vrijeme treniranja položila je i tečaj za suca plivanja te je u to vrijeme sudila na plivačkim natjecanjima.

Osim toga, od 1992. do 2002. pohađala je Školu stranih jezika Šimunić, engleski jezik i položila FCE (First Certificate in English), certifikat priznat u cijelom svijetu.

Irena trenutno radi samo u klubu, i to kao predsjednik kluba i kao glavni trener.