Plaćanje članarine

Prema Pravilniku o članarini, članarina se mora uplatiti do 15.og u mjesecu za taj tekući mjesec.

1 x tjedno – 100 kn mjesečno
2 x tjedno – 200 kn mjesečno
3 x tjedno – 250 kn mjesečno
* popust 10% za braću i sestre

PODACI ZA UPLATU:
PLATITELJ: upišite svoje ime i prezime
PRIMATELJ: PLIVAČKI KLUB VARAŽDIN, Anina 15, 42000 Varaždin
VALUTA PLAĆANJA: HRK
IZNOS: upišite iznos članarine
IBAN: HR38 2484 0081 1023 4423 4
MODEL: HR99
OPIS PLAĆANJA: članarina za (upišite ime i prezime) za mjesec (upišite mjesec)