Plaćanje članarine

Prema Pravilniku o članarini, članarina se mora uplatiti do 15.og u mjesecu za taj tekući mjesec.

Iznos mjesečne članarine je 250 kn (3x tjedno) odnosno 200kn (2x tjedno, grupa odrasli početnici), popust 10% za braću i sestre.

PODACI ZA UPLATU:
PLATITELJ: upišite svoje ime i prezime
PRIMATELJ: PLIVAČKI KLUB VARAŽDIN, Zagrebačka ulica 71/4, 42000 Varaždin
VALUTA PLAĆANJA: HRK
IZNOS: upišite iznos članarine
IBAN: HR38 2484 0081 1023 4423 4
MODEL: HR99
OPIS PLAĆANJA: članarina za (upišite ime i prezime) za mjesec (upišite mjesec)