Pravilnik o članarini

Plivački klub Varaždin
OIB 09699148899
MB 1826949
IBAN HR38 2484 0081 1023 44234
Raiffeisen Bank podr. VŽ
Zagrebačka ulica 71/4
42000 Varaždin

Članak 1.

Članarina predstavlja jedan od osnovnih izvora financiranja djelatnosti kluba.

Članak 2.

Odluku o visini članarine donosi Predsjednik kluba.

Članak 3.

Članarinu plaćaju svi aktivni članovi kluba osim ako ovim pravilnikom nisu određeni izuzeci.

Članak 4.

Članarinu mogu plaćati i ostali članovi kluba, potpomažući prijatelji kluba, koji nisu njegovi članovi.

Članak 5.

Članarina se plaća jedanaest mjeseci u godini. Članarina se ne plaća za kolovoz jer tada nema organiziranog treninga.

Članak 6.

Svi aktivni članovi plaćaju punu članarinu, bez obzira na njihovo prisustvo na treningu. Ako član izostane sa treninga u trajanju od mjesec dana, također je dužan platiti punu članarinu za taj mjesec.

Članak 7.

Ukoliko aktivni član zbog bolesti opravdano izostane u trajanju dužem od dva mjeseca kontinuirano, za to razdoblje ne plaća članarinu. Razlog izostanka mora se argumentirati odgovarajućom dokumentacijom, odnosno, liječničkom potvrdom.

Članak 8.

Ukoliko aktivni član neopravdano izostane s treninga dužan je platiti članarinu.

Članak 9.

Ukoliko aktivni član kroz tri mjeseca kontinuirano ne plati članarinu, te nakon upozorenja o dugu ne podmiri obveze, Izvršni odbor kluba može donijeti odluku o njegovom isključenju i brisanju iz članstva.
Član koji je isključen iz kluba na osnovu neplaćanja članarine, može se ponovo upisati u klub ukoliko namiri dugovanja.

Članak 10.

Članarina se plaća za tekući mjesec najkasnije do 15.-tog u mjesecu.
Ukoliko u klubu plivaju 2 ili više članova (članica) iz iste obitelji, ukupna članarina se umanjuje za 10% .

Članak 11.

Članarina se podmiruje uplatom na račun kluba. Tajnik kluba dužan je voditi urednu i ažurnu evidenciju uplaćenih članarina.

U Varaždinu, 19.veljače 2020.

    Predsjednik kluba
Irena Srdarević